Ledverlichting voor architectuur

Ledverlichting en architectuur

Zonder licht geen architectuur. Het ontwerpen van een ruimte is zonder licht niet denkbaar. Licht en ruimte vullen elkaar aan. In de architectuur is licht een belangrijk beeldend element. Want doe je zoveel moeite om een architectonisch element te ontwerpen, dan moet je het ook kunnen zien, dan mag het aangelicht worden. Met licht bepaal je mede de hiërarchie van bouwkundige elementen in een ruimte, je begeleidt mensen door een ruimte, je communiceert met licht, je kunt er zelfs mee sturen want mensen lopen als automatisch naar het licht toe.  Maar het meest belangrijke: je bepaalt de sfeer van de ruimte mede met verlichting.

Ledverlichting als gevelverlichting

Licht bepaalt in grote mate hoe we onze omgeving, inclusief gebouwen, ervaren. Architecten weten dit natuurlijk maar al te goed en maken daarom gebruik van het daglicht om hun architectuur op een zekere manier te laten beleven. Dit kunnen grote ruimten zijn maar ook details die bij een bepaalde richting van het zonlicht optimaal zichtbaar worden en de architectuur versterken. Bovendien bepaalt het daglicht mede het welzijn van degenen die zich voor langere tijd in gebouwen ophouden.

Als er onvoldoende licht binnenvalt om bepaalde visuele taken uit te kunnen voeren, is er meer of minder kunstlicht nodig. Meestal kiezen diverse partijen het type kunstverlichting en de uitvoering ervan. Vaak heeft de architect bepaalde wensen, soms ook de opdrachtgever. Romar helpt bij het maken van de keuze van armaturen, lichtbronnen en schakel- en regelsystemen.

De uitstraling van een gebouw wordt voor een groot deel bepaald door de gevel. Vormgeving, toegepaste materialen, eventuele zonwering en beglazing, glasoppervlak en bouwkundige details spelen hierbij een aanzienlijke rol. Hoe het gebouw en de architectuur binnen worden ervaren, hangt af van de manier waarop het daglicht gedurende de dag binnenvalt.

Met gevelverlichting kan de gevel van een architectonisch gebouw extra opvallen, en de prachtigste details kunnen benadrukt worden.

Interieur en ledverlichting

Licht en ruimte vullen elkaar aan, het ontwerpen van een ruimte is zonder licht niet denkbaar. Meer kennis van ledverlichting geeft de architect een krachtig ontwerpmiddel in handen. Het gaat daarbij niet alleen om de functionele en esthetische waarde van het verlichtingssysteem, maar ook om de manier waarop het lichtontwerp de architectuur ondersteunt.

Entreeverlichting architectonisch gebouw

Bij de entree van een gebouw kan het wenselijk zijn de verlichting die binnen is toegepast naar buiten toe, bijvoorbeeld in de luifel , hetzelfde beeld te geven. Er moeten dan vaak wel hogere eisen worden gesteld aan de uitvoering van de armaturen, onder andere qua stof- en waterdichtheid.

Geur, geluid en beeld voor architectuur

In combinatie met verlichting (eventueel in kleur) maken geur, geluid en beeld toegevoegd worden aan een architectonisch gebouw voor de ultieme totaalbeleving.

 

Romar verzorgt complete lichtinstallaties en heeft ervaring met het aanbrengen van ledverlichting op monumentale en architectonische panden en de regels die daar mee samengaan. Romar biedt ondersteuning vanaf de ontwerp- en uitvoerfase tot en met de complete nazorg en service van onze producten. Voor alle projecten heeft Romar een creatieve lichtoplossing.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van ledverlichting voor architecten? Neem dan contact op met onze lichtadviseurs via 0180 647 451 of via Sales@romarled.com.